divendres, 16 de març del 2018

Obres Progressives de Color Natural

O.P.C.N.Els colors d’una vida.El color del material…

…amb les terres naturals, vaig descubrir la estreta relació del color amb la natura.Color i paisatge…

…amb l’estudi dels colors de façanes vaig entendre l’estreta relació del color de la terra amb el color dels paraments de les façanes.Color i tints naturals...

...amb els tints naturals vaig endinsar-me en l'alquimia de l'obtenció del color d'animals i plantes.M’en recordo…

...quan treballava al carrer Hospital 95, en el magatzem compartit amb Casa Usher (botiga dedicada a la compra-venda d’objectes) va entrar un lot d’ampolles de perfumeria antigues…

...algunes petites ampolles de mostra varen servir de contenidor de terres naturals d'un viatge a Grècia…

...altres ampolles més grosses les vaig emprar per a l’obtenció de rovell a partir de processos d’oxidació de ferro i la obtenció del verd de coure amb salfumant…

...aquelles van ser les primeres obres progressives de color natural.


recol·lecció de terres naturals (ocre)
M’en recordo…
 Homenatge a Joe Brainard


 Sulé Duc

DEFERROVEL.(Escultures).