divendres, 16 de març de 2018

Obres Progressives de Color Natural

O.P.C.N.



Els colors d’una vida.



El color del material…

…amb les terres naturals, vaig descubrir la estreta relació del color amb la natura.



Color i paisatge…

…amb l’estudi dels colors de façanes vaig entendre l’estreta relació del color de la terra amb el color dels paraments de les façanes.



Color i tints naturals...

...amb els tints naturals vaig endinsar-me en l'alquimia de l'obtenció del color d'animals i plantes.



M’en recordo…

...quan treballava al carrer Hospital 95, en el magatzem compartit amb Casa Usher (botiga dedicada a la compra-venda d’objectes) va entrar un lot d’ampolles de perfumeria antigues…

...algunes petites ampolles de mostra varen servir de contenidor de terres naturals d'un viatge a Grècia…

...altres ampolles més grosses les vaig emprar per a l’obtenció de rovell a partir de processos d’oxidació de ferro i la obtenció del verd de coure amb salfumant…

...aquelles van ser les primeres obres progressives de color natural.


recol·lecció de terres naturals (ocre)




M’en recordo…




 Homenatge a Joe Brainard


 Sulé Duc

DEFERROVEL.(Escultures).

dissabte, 24 de febrer de 2018

PATER NOSTER ...

Pare nostre en llatí
amb impressió d'alfabet
de peces de ferro
amb rovell sobre tela.

Teles i teixits antics
en cases velles trobades,
esquinçades i sargides,
tenyides i reaprofitades.

Tenyit amb colorants naturals
extrets de plantes i animals,
segons antigues receptes
de la cuina dels ancestres.

El teatre de la vida
una oració ja oblidada,
la sensibilitat s'arrissa
amb la mort de la mare.






Colors de les teles:

  
ALUM de ROCA (cristalls)


CÚRCUMA (arrels)


MAGRANA  (pell del fruit)


 COTXINILLA (insecte)


MURTA (baies)

  
CÚSCUTA (planta)


RUBIA (arrels)